Với sự phát triển không ngừng của ngành hàng hải , phương tiện vận tải thủy ngày càng hiện đại hiện đại. Mỗi loại tàu được thiết kế và xây dựng những khả năng chứa loại hàng chuyên biệt. Và tên của những loại tàu này cũng phản ánh loại hàng hoá chuyên biệt mà tàu đó có khả năng chứa.

vận tải đường biển chuyên chở được lượng hàng hóa, hành khách lớn nhất. Do sự phát triển của ngành hàng không, tầm quan trọng của du lịch biển cho hành khách đã giảm so với trước đây