Hàng không kết nối mạng lưới giao thông vận tải trên toàn thế giới. Đó là điều vô cùng cần thiết cho kinh doanh toàn cầu và du lịch. Nó đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là ở các nước đang phát triển.

Bạn đang xem phần 3 của 5 phần trong series Vận tải Container

Container tiêu chuẩn (standard container) là tên gọi được đặt cho những container hình thái cơ bản đời đầu tiên. Kể từ khi được thiết kế khép kín và chủ yếu thích hợp cho việc xếp dỡ hàng hóa nói chung, chúng được gọi là container hàng bách hóa, container hàng khô hay container dạng hộp