Incoterm Logistics

Khái quát Incoterms

Bạn đang xem phần 1 của 3 phần trong series Incoterms toàn tập

Khái quát Incoterms

Khái quát incoterms quy định các điều khoản về giao nhận hàng hoá, trách nhiệm của các bên: Ai sẽ trả tiền vận tải, ai sẽ đảm trách các chi phí về thủ tục hải quan, bảo hiểm hàng hoá, ai chịu trách nhiệm về những tổn thất và rủi ro của hàng hoá trong quá trình vận chuyển…, thời điểm chuyển giao trách nhiệm về hàng hoá.

Ra đời lần đầu tiên vào 1936 đến nay Incoterms 2010 là phiên bản thứ 7 cũng là phiên bản mới nhất của Incoterm, được Phòng Thương Mại Quốc Tế ICC tại Paris và có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2011. Với phiên bản này, Incoterms sử dụng phù hợp cho cả thương mại quốc tế và nội địa.

Tại sao cần Incoterms?

Các quy định của Incoterms hướng tới mục đích giảm thiểu tranh cãi, kiện tụng do sự giao kết thương mại không rõ ràng giữa 2 bên bán và mua về điểm chuyển giao rủi ro, trách nhiệm và chi phí của mỗi bên.

Do đó làm giảm phí tổn phát sinh không cần thiết cho xã hội.

Nếu không có Incoterms, trước khi có incoterms thì dùng cái gì?

ICC khuyến cáo thương nhân nên sử dụng các điều khoản Incoterms trong thương mại quốc tế cũng như nội địa mà không quy định bắt buộc. Theo đó thương nhân có thể dẫn chiếu điều khoản vào hợp đồng thương mại với quy định dẫn chiếu được ban hành.

Incoterms cho phép bổ sung hoặc thay đổi chi tiết với điều kiện được thể hiện rõ trong hợp đồng mua bán của 2 bên.

Ngoài ra theo tập quán thương mại của từng vùng, thương nhân có thể dùng hợp đồng thương mại với các điều khoản riêng của mình mà không cần dẫn chiếu điều khoản Incoterms.

Bên cạnh đó vẫn tồn tại rủi ro trong thương mại khi không sử dụng 1 bộ điều khoản chuẩn đã được công nhận. Ví dụ như trường hợp hiểu sai các điều kiện hoặc quên không thể hiện trên hợp đồng và ngay cả việc soạn thảo theo tập quán thương mại của bên này nhưng sẽ không phù hợp với bên kia. Do đó việc tốn kém chi phí cho đàm phán và giải quyết các vấn đề phát sinh nên sử dụng Incoterms sẽ là lựa chọn tốt hơn cho các thương nhân.

Quá trình phát triển Incoterms >>

Post Comment