Chính sách

Chính sách bảo mật

Tại Logistics Việt Nam, thông tin người dùng được giữ bí mật tuyệt đối.

Chúng tôi sử dụng thông tin trong mục đích xây dựng và đóng góp cho cộng đồng. Những thông tin, email được gửi đến người dùng dựa trên sự đồng ý và tự nguyện nhận tin của họ và tuyệt đối là không sử dụng cho mục đích nào khác.

Chính sách chia sẻ

Kiến thức được chia sẻ dựa trên kinh nghiệm, kiến thức cũng như chia sẻ từ nhiều nguồn khác nhau. Bao gồm kiến thức chuyên ngành của Logistics và nhiều lĩnh vực khác

Ghi rõ nguồn Logistics Việt Nam khi chia sẻ thông tin, bài viết từ website của Logistics Việt Nam.

Chính sách thảo luận

Vì lý do tế nhị, Logistics Việt Nam sẽ kiểm soát và kiểm duyệt mọi hoạt động liên quan đến thảo luận công khai tại Logistics Việt Nam.

Chính sách quảng cáo

Mọi hoạt động liên quan đến quảng cáo nhằm mục đích duy trì hoạt động của Logistics Việt Nam cũng như việc chi trả cho các chi phí cộng đồng khác.

Các hình ảnh quảng cáo tại Logistics Việt Nam sẽ được chọn lọc dựa theo nhu cầu và trải nghiệm của đọc giả. Chúng tôi không chấp nhận các hình ảnh quảng cáo không phù hợp với quy định của Luật Pháp sở tại và Văn Hoá địa phương.

Chi phí quảng cáo tại Logistics Việt Nam sẽ được đóng góp cho các hoạt động cộng đồng nhằm đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng Logistics Việt Nam.

Điều khoản hợp tác

Chúng tôi trân trọng mọi sự hợp tác từ các tổ chức, cá nhân có định hướng cũng như tầm nhìn phát triển có lợi cho cộng đồng.

Liên hệ với Logistics Việt Nam tại địa chỉ mail [email protected] để biết thêm chi tiết