vận tải đường biển chuyên chở được lượng hàng hóa, hành khách lớn nhất. Do sự phát triển của ngành hàng không, tầm quan trọng của du lịch biển cho hành khách đã giảm so với trước đây

Nền công nghiệp vận tải đường bộ là chỗ dựa vững chắc của các nền kinh tế mạnh mẽ và xã hội năng động. Vì thế nó hợp pháp và rất cần thiết cho việc bảo bệ nền công nghiệp, nó là yếu tố sống còn đối với tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội