Logistics Thuật ngữ Logistics

Logistics là gì !?

Bạn đang xem phần 1 của 8 phần trong series Thuật ngữ - Khái niệm


Logistics là gì? Khái niệm logistics được hiểu như thế nào!? Tại sao mọi người lại nói logistics có vai trò quan trọng trong doanh nghiệp! Để giải đáp được điều đó, chúng ta cần hiểu rõ bản chất cũng như các công việc mà một người làm Logistics sẽ phải thực hiện để có thể hiểu được ý nghĩa và vai trò của Logistics một cách đầy đủ nhất.

Logistics là gì?

Khái niệm logistics được Hiệp hội các nhà chuyên nghiệp về quản trị chuỗi cung ứng (Council of Supply Chain Management Professionals – CSCMP) định nghĩa như sau:

“Quản trị logistics là một phần của quản trị chuỗi cung ứng bao gồm việc hoạch định, thực hiện, kiểm soát việc vận chuyển và dự trữ hiệu quả, có hiệu suất cao hàng hóa, dịch vụ cũng như những thông tin liên quan từ nơi xuất phát đến nơi tiêu thụ để đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Hoạt động của quản trị logistics cơ bản bao gồm quản trị vận tải hàng hóa xuất và nhập, quản lý vận tải, kho bãi, nguyên vật liệu, thực hiện đơn hàng, thiết kế mạng lưới logistics, quản trị tồn kho, hoạch định cung/cầu, quản trị nhà cung cấp dịch vụ thứ ba. Ở một số mức độ khác nhau, các chức năng của logistics cũng bao gồm việc tìm nguồn đầu vào, hoạch định sản xuất, đóng gói, dịch vụ khách hàng. Quản trị logistics là chức năng tổng hợp kết hợp và tối ưu hóa tất cả các hoạt động logistics cũng như phối hợp hoạt động logistics với các chức năng khác như marketing, kinh doanh, sản xuất, tài chính, công nghệ thông tin.”

Như vậy có thể hiểu người làm Logistics là người chịu trách nhiệm cho dòng dịch chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu từ điểm đầu đến điểm cuối một cách có hiệu quả nhất. Hiệu quả đó thể hiện qua việc giảm thiểu chi phí, thời gian đến mức tối ưu.

Hoạt động Logistics

Để hiểu các hoạt động Logistics chúng ta cùng tìm hiểu các từng nội dung sau nhé!:

 • Customer Services – Dịch vụ khách hàng
 • Demand Forecasting/Planning – Dự báo nhu cầu
 • Inventory Management – Quản trị hàng tồn kho
 • Materials Management – Quản trị nguồn nguyên liệu
 • Order Processing – Xử lý đơn hàng
 • Packaging – Đóng gói hàng hóa
 • Plant and warehouse Site Selection – Lựa chọn vị trí
 • Procurement – Thu mua
 • Transportation – Vận tải
 • Custom Clearance – Khai báo Hải Quan
 • Warehousing and Storage Management – Quản trị kho hàng
 • Logistics Infomation System – Hệ thống thông tin Logistics
 • Reverse Logistics – Logistics ngược

Kết luận

Tìm hiểu đến đây chắc hẳn bạn đã phần nào hiểu được Logistics là gì, cũng như các hoạt động chính của Logistics. Để làm tốt vai trò của mình, nhà quản trị Logistics ngoài kiến thức chuyên môn của mình ra cần nắm thêm nhiều quy định của pháp luật cũng như tình hình thị trường để có quyết định đúng nhất.

Freight forwarder là gì? >>